MENARINI Group-ի Վարվեցողության կանոնագիրք

Ամբողջականությունը և էթիկան մեր գործունեությունների հիմքն են հանդիսանում 

MENARINI Group-ի Վարվեցողության կանոնագիրքը արտահայտում է այն արժեքները, որոնք ոգեշնչում են մեր խմբին իր աշխատանքում: Ոչ մի դեպքում չի կարող MENARINI-ի կամ ուղղակի կամ անուղղակի դուստր ձեռնարկություն շահերից ելնելով գործարկումը արդարացնել այնպիսի վարվեցողության ընդունումը, որը հակասում է սույն Վարվեցողության կանոնագրքում նշված սկզբունքներին:

Մենք համոզված ենք, որ մշտապես դնելով ամբողջականությունը և էթիկան մեր գործողությունների հիմքում՝ դառնում է մեր ուժի և անընդհատ աճող հաջողության աղբյուրը: 

Այս կանոնագիրքը ոչ միայն թղթի վրա գրված բառեր են, այլ ուղղակի, կոնկրետ ուղեցույց՝ ոգեշնչելու Իտալիայում և արտերկրում գործող տնօրենների, ղեկավարների և աշխատակիցների վարքագիծը, ինչպես նաև արտահայտելու կոլեկտիվի հանդեպ նվիրվածություն՝ հիմնված գիտակցված գործողությունների վրա, որոնք վերաբերում են մեր շահագրգիռ կողմերին: 

MENARINI Group-ի Վարվեցողության կանոնագիրքը կիրառելի է Group-ի բոլոր ընկերությունների հանդեպ, որտեղ էլ որ դրանք տեղակայված լինեն աշխարհում:

Ներբեռնել

ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ
CoC Menarini ARM
MENARINI-ի ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆԱԳԻՐՔ

Հաջորդ թեմաները