Կայունություն և սոցիալական պարտավորություն

Կայուն զարգացման ձգտում

Մեր նպատակն է նպաստել առողջապահությանը ամբողջ աշխարհում՝ մշակելով և արտադրելով նորարարական դեղամիջոցներ: Որպես դեղագործական ընկերություն, մենք կրում ենք հատուկ պատասխանատվություն մեր արտադրանքի համար:

Սպառողների համար ռիսկերը կանխարգելելու համար մեր արտադրանքները շարունակաբար վերահսկում և փորձարկում են անցնում՝ գերազանց որակը ապահովելու համար: Դրա մեջ մտնում են նաև արտադրության մեր ժամանակակից պայմանները: Մենք մեր պարտքն ենք համարում հետապնդել կայուն և ապագային ուղղված զարգացում և, հետևաբար, գործում ենք տնտեսական, էկոլոգիապես գիտակից և սոցիալական ձևով: 

Պատասխանատվություն շրջակա միջավայրի հանդեպ

Դեղամիջոցներ արտադրելիս մենք պարտավոր ենք խնայել ռեսուրսները և լրջորեն կրճատել մեր ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և մենք պարտավոր ենք շարունակաբար բարելավել մեր բնապահպանական և էներգետիկ ոլորտի արդյունավետությունը, որքանով որ դա տնտեսապես իրագործելի լինի: Օրինակ՝ մենք օգտվում ենք էներգիա խնայելու բազմաթիվ հնարավորություններից, դրանով իսկ նպաստում ենք կլիմայի պահպանմանը:

Բացի այդ, մենք անընդհատ ձգտում ենք համապատասխան տեխնիկական և կազմակերպչական միջոցառումների միջոցով բարձրացնել մեր օգտագործած հումքի և փաթեթավորման նյութերի արդյունավետությունը:


Պատասխանատվություն մեր աշխատակիցների հանդեպ

Մենք գտնում ենք, որ մասնագիտական անվտանգությունը ղեկավարության պատասխանատվությունն է: Այդ իսկ պատճառով մենք ապահովում ենք այնպիսի պայմաններ ընկերության մեջ, որոնք մեր բոլոր աշխատակիցներին հնարավորություն են տալիս կատարել իրենց աշխատանքը անվտանգ և առանց միջադեպերի միջավայրում: Վտանգներն ու ռիսկերը սիստեմատիկաբար վերացվում են կամ նվազագույնի հասցվում:

Կառուցվածքային միջոցների, տեխնիկական սարքավորումների, մեր աշխատակիցների նախնական և հետագա վերապատրաստման և ղեկավարության հետ սերտ համագործակցության միջոցով մենք ապահովում ենք մեր աշխատակիցների և գործընկերների անվտանգությունը:

Հաջորդ թեմաները