Պատասխանատվություն

BERLIN-CHEMIE-ի համար պատասխանատվությունը առաջնահերթ է: Որպես հետազոտական դեղագործական ընկերություն, մեր նպատակն է նպաստել ամբողջ աշխարհի առողջապահությանը՝ մշակելով և արտադրելով նորարարական արտադրանքներ: Համագործակցելով առողջապահության ոլորտի բազմաթիվ մասնագետների հետ՝ մենք կարող ենք հիվանդներին առաջարկել բուժման նորարարական տարբերակներ:

Բացի այդ, մենք մեր պարտքն ենք համարում, համաձայն MENARINI Group-ի Վարվեցողության կանոնագրքի՝ հետամուտ լինել կայուն և առաջատար զարգացումներին: Մեր նպատակն է գործել տնտեսապես, էկոլոգիապես, ինչպես նաև սոցիալապես գիտակից ձևով:

Հաջորդ թեմաները